top of page
hoved-bilde-3.png

Samarbeid

wartosc problem

filip800.jpg

Filip leder 
trearkitekter

Filip har startet Trearkitekter i 2021, og har over 10 års erfaring fra både offentlig og privat sektor.

 

Vi har evne til å lese plansituasjoner, reguleringsbestemmelser og byggesakshistorikk. Prosjektene våre viser derfor det som reelt kan bygges.

 

Blant spisskompetansene våre er utarbeiding av komplette byggesøknader som minimaliserer risiko for forlenget saksbehandlingstid. Slike søknader er behandlet raskere og samlet sett koster de mindre enn mangelfulle søknader.

 

Vi er også i stand til å lage godt argumenterte dispensasjonssøknader der det er behov for det.

In this webinar we will cover

team.png

Gi meg mer informasjon om tjenestene

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page