top of page

KUNNGJØRINGER

Nedenfor kan du se nyeste kunngjøringer publiserte av Trearkitekter AS

08.09.2021

OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR «FANA, GNR. 13, BNR. 525, RIEBER-MOHNS VEG» I BERGEN VARSLES I HENHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS §12-8

Det foreslås å regulere tomt ved Rieber-Mohns veg 41 (gnr. 13, bnr. 525) til boligformål. Det er ønskelig å tilrettelegge for fortetting innenfor området for totalt ca. 12 nye boenheter samt for bevaring av eksisterende villa.

 

Det skal vurderes to avkjørsler til området: en fra en kommunal vei mot vest og en fra en privat vei mot sørvest. Hovedatkomst planlegges fra FV582 Storetveitvegen.

 

Det er vurdert at planen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning.

 

Forslagstiller er Trident Bolig AS.

 

Plankonsulent er Trearkitekter AS.

 

Kommunens saksnummer er 202112861.

 

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres nå til å komme med synspunkter og innspill.

 

Eventuelle merknader til oppstartmelding sendes til plankonsulent Trearkitekter AS, c/o Filip Kujawski, Ekraveien 80, 0757 Oslo innen 24. oktober 2021.

Merknader kan også sendes på epost til post@trearkitekter.no

 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Filip Kujawski

tlf. 96888870, e-post: filip@trearkitekter.no.

 

Varslingsbrev og relevante filer kan lastes ned til høyre på denne siden.

NYTTPlangrense-bilde-med-gbnr.png

06.09.2021 <<UTGÅTT>>

OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR «FANA, GNR. 13, BNR. 525, RIEBER-MOHNS VEG» I BERGEN VARSLES I HENHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS §12-8
Plangrense-bilde.png

Kunngjøringen er erstattet av en nyere kunngjøring.

bottom of page